ACTUALIZAREA DATELOR CLIENȚILOR iCredit

08.06.2021

Vă informăm că iCredit actualizează periodic datele pentru clienții existenți / activi, printr-un formular de actualizare de date. 

1. Există obligația întocmirii formularului de actualizare date cu anexă, fiecărui client, la fiecare 6 (șase) luni: 

- de la data semnării contractului de credit (nou / refinanțare), sau 

- de la data întocmirii ultimului formular de actualizare date - pentru fiecare client în parte. 

2. Formularele de actualizare date se vor completa întocmai cu cerințele solicitate pe formular; Nu se va omite nicio rubrică din a fi completată cu datele clientului ori, bifată în funcție de calitatea clientului de Beneficiar Real sau calitatea de Persoană Expusă Public; 

3. Clientul va semna formularul de actualizare date, în calitatea sa de titular de contract; Nu se va permite semnarea formularului de actualizare date de către o altă persoană (rudă, prieten, etc); 

4. Fiecărui formular de actualizare de date cu anexa, i se va atasa copia CI / BI, conforma cu originalul, a titularului de contract; Clientul va prezenta CI / BI în original la întocmirea formularului de actualizare date;

5. Actualizarea de date, prin întocmirea formularului de actualizare de date, se efectuează în birourile iCredit.