I.  Definiții

1. Creditorul: Easy Asset Management IFN SA, denumită în cele ce urmează, ca „Societatea“/ „iCredit“, CUI: 28042464, J40/1680/2011, cu sediul social în Bucuresti, Strada Logofăt Tăutu, nr. 67, etajele  P, 1, 2, 4 și 5, Sector 3, telefon 0317171100, societate înregistrată în Registrul general al BNR sub nr. RG-PJR-41-110269/05.07.2019 și în Registrul special al BNR sub nr. RS-PJR -41-110105/05/07/2019.

2. Împrumutat / Utilizator / Client: persoana fizică care a încheiat sau dorește să încheie un contract de credit cu Creditorul și/sau a folosit, utilizează în prezent sau dorește să utilizeze serviciile de credit ale acestuia din urmă.

3. Contract de credit: fiecare contract individual, încheiat între Creditor și Împrumutat pentru primirea unei sume de bani ca împrumut.

4. Contract de credit încheiat la distanță: contractul de furnizare a serviciilor financiare încheiat între Creditor și Împrumutat, care utilizează exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță, conform OUG nr. 85/2004 - privind protecția consumatorilor în încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

5. Părți: atât Creditorul, cât și Împrumutatul/Utilizatorul.

6. Site-ul web: site -ul oficial al Creditorului, care poate fi accesat la adresa www.icredit.ro.

                           II. Informatii generale

Înainte de a transmite o cerere de credit de consum online, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de mai jos. Acești Termeni și Condiții guvernează regulile generale pentru încheierea unui contract de credit la distanță, exclusiv prin mijloace electronice. Dacă nu este posibil să se finalizeze procesul de încheiere a unui contract de credit la distanță, procesul poate fi continuat în locațiile fizice ale iCredit, care corespund domiciliului potențialului client.

Toate condițiile exacte ale contractului de credit sunt specificate în contractul de credit încheiat la distanță și în Formularul ”Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” (,,SEF”). Acești Termeni și Condiții generale specifică doar modul în care contractul de credit și alte documente conexe vor fi încheiate.

Acesta este un credit de consum pentru nevoi personale.

Contractul de credit încheiat la distanță este pus la dispoziție numai clienților care nu depășesc gradul de îndatorare de 40%, conform prevederilor legale.

Costurile de credit prezentate în paginile cererii de credit și în variantele de credit propuse se pot modifica de la momentul inițierii cererii de credit încheiat la distanță până la semnarea contractului de credit încheiat la distanță, din motive precum: scăderea solvabilității Împrumutatului, creșterea datoriei Împrumutatului sau din alte motive care nu au legătură cu Creditorul etc. În aceste din urmă cazuri, Creditorul îl va informa pe Împrumutat cu privire la necesitatea de a furniza informații/documente suplimentare și/sau noile valori ale sumei care poate fi împrumutată.

Modalitățile de rambursare a creditului sunt: numerar, la Biroul Regional de unde a ridicat Client creditul, online, pe site-ul Creditorului www.icredit.ro în secțiunea ,,PLATESTE RATELE ONLINE”, fără să fie necesară crearea unui cont, în contul Clientului sau prin transfer în contul bancar: RO72 RZBR 0000 0600 1503 5261, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.

 

                 III.  Cum să creați un cont

Pentru a solicita un credit la distanță, Clientul trebui să își creeze un cont pe site-ul web. Pentru a crea un cont pe site-ul web, Clientul trebuie să se înregistreze cu următoarele date: nume, prenume, CNP, numărul de telefon, e-mail și parolă. De asemenea, Clientul trebuie să citească și să accepte Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Termenii și Condițiile Generale pentru aplicarea pentru/acordarea unui credit la distanță.

După completarea datelor solicitate mai sus și formularul de înregistrare este completat, Clientul va primi un link pe e-mail pe care trebuie să îl acceseze în scopul confirmării adresei de e-mail. De asemenea, Clientul va primi un cod SMS pe care trebuie să îl completeze în câmpul corespunzător de pe site-ul web, pentru a confirma numărul de telefon.

Dacă e-mailul și numărul de telefon vor fi confirmate, contul va fi creat. În cazul în care Clientul nu va confirma emailul și / sau telefon, poate crea contul, dar nu va reuși să finalizeze o cerere de credit pentru solicitarea unui credit online.

Clientul se poate autentifica folosind CNP-ul/email-ul și parola.

Fiecare utilizator este responsabil pentru protejarea confidențialității datelor și parolei pentru a accesa contul. Fiecare utilizator este pe deplin responsabil pentru acțiunile întreprinse de terții cărora le-a furnizat în mod voluntar sau neintenționat detaliile de înregistrare, cererea sau parola pentru accesul la contul său. În cazul în care datele au fost preluate fără consimțământul Clientului sau dacă există suspiciuni, utilizatorul este obligat să notifice imediat Societatea la tel.: 031 7171 100 (tarif normal în toate rețelele).

 

IV. Cererea pentru contractarea unui credit la distanță

iCredit oferă posibilitatea de a accesa un credit prin mijloace la distanță cu rate egale prin intermediul site-ului www.icredit.ro oricărei persoane fizice, prin intermediul contului creat pe site, care îndeplinește următoarele condiții:

- are cel puțin 18 ani la data transmiterii cererii de credit;

- are o vechime în muncă de cel puțin 1 lună/are emis cel puțin 1 cupon de pensie, pentru primul împrumut accesat de la Creditor;

- are cetățenia română și reședință permanentă în România;

- are un card bancar în lei, dacă dorește să primească suma de bani în acest card bancar;

 

După crearea contului pe site-ul web www.icredit.ro, pentru a accesa un credit, utilizatorul completează o cerere de credit care conține datele sale personale cerute de lege și / sau de politica de creditare a Creditorului. Utilizatorul completează toate câmpurile obligatorii, inclusiv modul în care dorește să primească suma împrumutată, cele două opțiuni posibile fiind: în numerar sau pe card bancar. Dacă împrumutatul dorește să primească suma în numerar, este necesară o vizită la unul dintre birourile regionale ale iCredit, pentru a primi suma împrumutată.

Împrumutatul trebuie să furnizeze toate documentele solicitate de Creditor (de exemplu: copii ale cărții de identitate, o poză clară a feței, prin care să îi fie confirmată identitatea, denumită popular ,,selfie” și dovada venitului) pentru a îndeplini obligațiile legale ale acestuia și pentru ca Creditorul să evalueze bonitatea Împrumutatului.

Veniturile eligibile pentru acest tip de credit sunt salariul, pensia, indemnizația sau alte venituri obținute de Împrumutat, codebitorii nefiind acceptați. În cazul în care documentele prezentate odată cu cererea de credit nu sunt suficiente sau relevante pentru evaluarea bonității, Creditorul poate solicita de la Împrumutat orice alte documente suplimentare pentru a confirma bonitatea acestuia.

Declarațiile oferite de Împrumutat pe site-ul web vor fi susținute de acesta prin documente și / sau verificări ulterioare efectuate de iCredit pe baza acordului Clientului, care să ateste corectitudinea și veridicitatea acestora.

Semnarea tuturor acordurilor și a altor documente de către Client, inclusiv a contractului de credit încheiat la distanță cu iCredit, se va face prin coduri trimise Clientului prin SMS și introduse de Client în câmpurile desemnate în acest scop pe site-ul web, pentru a respecta prevederile privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice de pe piața internă.

După ce Clientul examinează informațiile completate în cererea de credit și o transmite, Creditorul va trimite automat un cod prin SMS, cu care Clientul poate semna documentele în acest stadiu. Clientul va fi redirecționat la un ecran unde va avea posibilitatea de a citi conținutul Acordului de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, ANAF, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului și Informarea referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit, pentru evaluarea bonității Clientului. Dacă Clientul este de acord cu conținutul acestor documente,  poate semna introducând codul primit prin SMS. Prin introducerea codului primit prin SMS, Împrumutatul confirmă corectitudinea datelor și dorința sa de a aplica, iar cererea de credit este trimisă Creditorului pentru analiză. Dacă Clientul nu semnează niciunul dintre formularele de mai sus în termen de 3 zile, cererea va fi respinsă.

După semnarea documentelor, Clientul va primi prin e-mail copii ale Acordului de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, ANAF, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului, Informarea referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit, SEF, formularele privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care clientul se confruntă cu dificultăți la completarea cererii de credit sau în cazul existenței unor erori apărute la completarea cererii de credit, Clientul trebuie să contacteze Creditorul, în scopul de a-i oferi asistența necesară pentru a completa cererea cât mai curând posibil, fiind necesar să urmeze instrucțiunile furnizate prin telefon sau email, în cazul în care Clientul este de acord. Dacă sunt necesare documente suplimentare de la Client, acesta va fi contactat de un angajat al Direcției Operațiuni, pentru a le obține.

În cazul în care Creditorul necesită noi copii ale acelorași documentelor pe care Clientul le-a încărcat împreună cu cererea de credit (de exemplu, documentele încărcate nu sunt bună calitate) - Creditorul îl va informa pe Client despre acest lucru în contul său și îi va furniza posibilitatea de a încărca copii noi.

După depunerea cererii de credit, Creditorul va evalua bonitatea și va lua o decizie privind acordarea unui credit și valoarea acestuia.

Costurile de credit prezentate în paginile cererii de credit și în variantele de credit propuse se pot modifica de la momentul inițierii cererii de credit online până la momentul încheierii contractului de credit.

Creditorul își rezervă dreptul de a solicita documente care să justifice veniturile în orice moment înainte de a semna documentele contractuale, în scopul de a îndeplini cerințele prudențiale specifice activității companiei. În toate cazurile, Clientul va fi informat de către un reprezentant iCredit cu privire la necesitatea de a prezenta documente suplimentare.

Creditorul își rezervă dreptul de a refuza acordarea creditului, chiar dacă a fost aprobat inițial dacă după aprobare are loc o modificare a stării financiare a Împrumutatului, o scădere a bonității împrumutatului sau creșterea nivelului de îndatorare a acestuia.

Dacă împrumutatul este aprobat pentru a obține un credit, Creditorul îl informează printr-un SMS transmis pe numărul de telefon mobil specificat.

Odată ce creditul este aprobat, clientul vede un buton pentru semnare în profilul său, împreună cu statusul creditului (Aprobat). După ce apasă butonul de semnare,  va putea să revizuiască și să citească cu atenție doar Formularul ”Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” (”SEF”), care conține toate detaliile financiare pentru opțiunea de credit aleasă. Împreună cu SEF-ul, Clientului i se vor oferi două opțiuni – să semneze pe loc sau semnarea în 15 zile pentru a analiza informațiile transmise, astfel încât să poată lua o decizie de contractare adecvată nevoilor sale.

Dacă în primele 3 zile după aprobarea creditului, Clientul nu alege una dintre opțiuni (semnare pe loc/semnare dupa 15 zile), cererea de credit va fi în mod automat respinsă.

În cazul în care clientul alege semnare pe loc, Creditorul îi va trimite un alt SMS, cu un cod. Clientul va putea să parcurgă și să citească cu atenție restul documentelor și apoi, în cazul în care este de acord cu dispozițiile acestora, trebuie să introducă codul primit prin SMS în câmpul respectiv. După introducerea codului din SMS, adică după semnarea documentelor, Creditorul va transmite Clientului copii ale acestora prin email . În cazul în care clientul nu semnează documentele în termen de 3 zile de la alegerea acestei opțiuni, Creditorul va considera că nu dorește să încheie contractul și aplicația va fi respinsă automat.

Cu toate acestea, în cazul în care Clientul alege semnarea în 15 zile, Clientul are posibilitatea de a reveni și de a solicita finalizarea procedurii în orice moment pe parcursul perioadei respective. Pentru a face acest lucru, Clientul trebuie să aleagă opțiunea de a semna pe loc. Odată ce Clientul face acest lucru, Creditorul îi va trimite un SMS cu un cod. Între timp, Clientul poate continua revizuirea documentelor necesare și, în cazul în care Clientul este de acord cu conținutul acestora, poate introduce codul primit prin SMS în câmpul respectiv. După introducerea codului SMS, adică după semnarea documentelor, Creditorul va trimite Clientului copii ale acestora prin email. Cu toate acestea, dacă Clientul nu semnează documentele, în acest caz Creditorul va aștepta în continuare să se termine perioada de 15 zile și nu va respinge cererea de credit în 3 zile.

În cazul în care Clientul a ales semnarea în 15 zile și nu s-a răzgândit sau nu a semnat documentele, în a 17-a  zi de la alegerea opțiunii, Creditorul va trimite Clientului un alt SMS cu un cod. În cazul în care Clientul decide să semneze pe loc, procesul va continua conform explicației de mai sus. Cu toate acestea, în cazul în care Clientul nu semnează în aceeași zi, în a 18-a zi, Creditorul va considera că Clientul nu dorește să încheie contractul și aplicația va fi respinsă automat.

SMS-urile sunt emise în urma analizei de către Creditorul a cererii Clientului și pot fi folosite numai de către Client, numai în procesul de creditare în mediul online oferit de iCredit.

SMS-urile emise pentru a semna Clientul au o valabilitate de utilizare limitată, având o perioadă de valabilitate de maximum 72 de ore de la generare.

În cazul în care Clientul nu introduce codul primit prin SMS în aplicație în termen de 72 de ore, operațiunea de semnare expiră și este necesar să contactați Call Center-ul Creditorului, pentru a primi un alt SMS pentru semnare.

În câmpul relevant, Împrumutatul introduce codul primit prin SMS, prin care Părțile convin în mod explicit că are efectul unei semnături olografe între acestea. Pentru a evita orice îndoială, odată cu introducerea codului se consideră că Împrumutatul a obținut informațiile precontractuale sub forma Formularul ”Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” (”SEF”) și a semnat contractul de credit, graficul de rambursare, prezentat într-un PDF într-un format needitabil.

Prin introducerea codului, Împrumutatul este de acord să încheie contractul de credit la distanță în condițiile specificate în acesta, precum și cu conținutul tuturor celorlalte documente.

Toate documentele electronice semnate de Împrumutat (Formularul ”Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” (”SEF”), contractul de împrumut, graficul de rambursare etc.), imediat după semnarea lor vor fi transmise Împrumutatului pe adresa de email sub forma unor documente electronice în format PDF. Informaţiile din toate documentele electronice nu pot fi schimbate.

Contractul de credit încheiat la distanță și toate anexele acestuia constituie documente electronice semnate la distanță, în sensul OUG nr. 85/2004 - privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare și se încheie prin declarație electronică și semnătura electronică a Împrumutatului. Declarația electronică este o declarație neechivocă a Împrumutatului, iar semnătura electronică este orice informație în formă electronică legată logic de declarația electronică, pentru a stabili identitatea dintre semnatar și Împrumutat. În scopul încheierii unui contract de credit, codul primit prin SMS de Împrumutat și introdus așa cum este descris mai sus va fi considerat de părți ca o semnătură electronică.

Împrumutatul se obligă să păstreze toate documentele primite legate de credit până la terminarea executării / încetarea contractului de credit încheiat la distanță.

Suma de bani va fi pusă la dispoziție, în numerar sau prin card bancar la Client numai după semnarea tuturor documentelor contractuale referitoare la produsul de credit, în conformitate cu prezenții termeni și condiții. În cazul în care Clientul va alege să primească banii în numerar, Clientul îi poate ridica de la Biroul Regional de unde își are adresa de domiciliu, în 2 zile lucrătoare bancare după semnarea contractului de credit încheiat la distanță. În acest sens, Clientul va fi contactat de un reprezentant al Creditorului pentru a-l informa unde este adresa Biroului Regional. În cazul în care Clientul va alege să primească banii în cardul bancar, îi va primi în termen de 2 zile lucrătoare bancare de la semnarea contractului de credit încheiat la distanță. În cazul în care există întârzieri la transferul banilor, cauzate de unele probleme tehnice în sistemul furnizorului de servicii bancare, care nu depind de Creditor, acesta din urmă nu va avea nicio responsabilitate.

După utilizarea codului primit prin SMS pentru a aplica semnătura Clientului pe documente, semnătura iCredit nu va fi aplicată, iar părțile convin faptul că contractul de credit încheiat la distanță este valabil doar cu semnătura Împrumutatului.

Cardul bancar completat în cadrul cererii de credit va fi creditat cu valoarea creditului contractat, numai după aprobarea creditului de către Creditor și semnarea întregii documentații contractuale de către Client.

Funcționarea site-ului EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA este supusă condițiilor pe care Clientul le poate găsi la: https://icredit.ro/termeni-generali.

În cazul în care Clientul dorește un împrumut acordat prin metoda clasică, acesta poate aplica pentru un credit la oricare dintre Birourile Regionale ale Creditorului de unde Clientul își are adresa de domiciliu.

 

V. Declarații

Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii Împrumutatul declară că datele și informațiile furnizate de acesta prin cererea de credit online aparțin acestuia, având dreptul de a le dezvălui companiei prin intermediul cererii de credit online, iar acestea sunt corecte și corespund în totalitate cu realitatea, angajându-se să notifice imediat societatea cu privire la orice modificare a datelor comunicate în cerere de credit online.

Prin acceptarea acestor Termeni si Condiții, Împrumutatul declară că datele și informațiile furnizate de acesta companiei sunt corecte, reale și actualizate. Acesta înțelege și este de acord că opțiunea de credit oferită de iCredit este orientativă și nu constituie o ofertă de credit fermă, până la încheierea contractului de credit la distanță.

Împrumutatul înțelege și este de acord că, în conformitate cu legea, iCredit este împuternicită să efectueze orice verificare, cercetare și să obțină informații despre Împrumutat de la orice autoritate competentă, registru public, arhivă, bază de date electronice sau organism autorizat care deține astfel de informații.

Împrumutatul înțelege și este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile legale și în conformitate cu informările cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de care Împrumutatul a luat cunoștință înainte de a intra în relații contractuale cu iCredit.

Împrumutatul declară că a citit, a înțeles și a acceptat toate prevederile termenilor și condițiile din acest document, care sunt considerați parte a contractului de credit încheiat la distanță.

Împrumutatul întelege și este de acord cu faptul că  este posibil ca EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A. să nu aprobe  cererea de credit și să respingă acordarea creditului. Împrumutatul înțelege, de asemenea, că îndeplinirea tuturor condițiilor menționate nu conferă dreptul implicit de a îi fi acordat creditul. Compania își rezervă dreptul de a respinge cererea de credit fără a prezenta motivele în detaliu.

 

VI. Informații privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare

Creditorului ofera Clientului, pe o bază durabilă, în limba română și într-o formă clară informații complete, corecte și precise cu privire la contractul de credit pe care Clientul îl semnează și toate costurile legate de acesta, informează Clientul cu privire la toate informațiile necesare pentru a încheia contractul prin Formularul ”Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” (”SEF”).

Clientul este informat cu privire la termenul de 15 (cincisprezece) zile pe care îl are la dispoziție pentru a decide dacă acesta acceptă încheierea contractului de credit la distanță.

Datorită faptului că Clientul a citit, a înțeles și a fost de acord cu informațiile anterioare furnizate de Creditor, Clientul poate accepta în mod expres reducerea termenului de 15 (cincisprezece) zile și să semneze pe loc contractul de credit.

Contractul de credit se încheie la distanță și este semnat de Client, în calitate de Împrumutat, conform prevederilor legale prevăzute de OUG nr. 85/2004 - privind protecția consumatorilor în încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele prevăzute de OUG nr. 50/2010 - privind contractele de credit pentru consumatori, completate și modificate prin OUG nr. 52/2016 - privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 50/2010 - privind contractele de credit pentru consumatori.