EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – iCredit

         Regulamentul Campaniei „Vino la iCredit! Poți câștiga premii de vară!”

 

 

Vă informăm că începând cu data de 07.06.2022, iCredit a decis modifcarea Regulamentului Campaniei „Vino la iCredit! Poti castiga premii de Vara!”. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Anexa de modificare a Regulamentului Campaniei aici

1. Organizator:

Campania „Vino la iCredit! Poți câștiga premii de vară!” este organizata de EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA (denumită în continuare „Organizator”) cu sediul în str.Logofat Tautu nr. 67, etaj 4, sector 3, București, România, J40/1680/16.02.2011, Cod Unic de Înregistrare nr. 28042464,Telefon: 031 71 71 100,  reprezentata legal prin dl. Alben Mitarev, in calitate de Director General, Email: marketing@icredit.co.ro.

Decizia de derulare a acestei Campanii, conform regulilor din prezentul regulament, este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), cu informarea prealabila a participantilor.

Prezentul Regulament si/sau eventualele modificari la acesta vor fi disponibile gratuit, in  vederea consultarii de catre participanti, pe site-ul www.icredit.ro. Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand, pe timpul duratei de desfasurare, din initiativa acestuia sau in cazul aparitiei unei situatii de forta majora, precum si pe parcursul modificarii Regulamentului Campaniei promotionale, daca este cazul, acest lucru fiind adus la cunostinta publicului pe site-ul organizatorului. 

Campania se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

Anexele si/sau modificarile la Regulament fac parte integranta din acesta.

 

2. Durata campaniei si aria de desfasurare:

Campania este organizata și se desfășoara în România, pe raza tuturor birourilor Organizatorului, precum și pe pagina de internet www.icredit.ro.

Campania „Vino la iCredit! Poți câștiga premii de vară!” se desfășoară în perioada 02 Mai – 31 Iulie 2022, inclusiv. In situatia in care Organizatorul decide sa diminueze/sa extinda perioada de derulare a Campaniei, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la punctul 1. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate, in conformitate cu punctul 6 din prezentul Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise in prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu vreo circumstanta care ar putea, eventual, conduce publicul la concluzia continuarii Campaniei.

 

3. Dreptul de participare la campanie

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care:

- au implinit varsta de 18 ani;

- cetateni romani, cu domiciliul /resedinta in Romania;

- achizitioneaza produsele descrise in prezentul Regulament, devenind astfel client pentru Organizator;

- clientii noi;

- clientii existenti, care aplica si utilizeaza in aceasta perioada un nou credit.

Conditie obligatorie pentru toti clientii participanti la campanie este sa nu se retraga din contract in termen de 14 zile din momentul semnarii acestuia.

Conditia obligatorie pentru participarea la campanie este ca toti clientii care utilizeaza creditele in perioada campaniei sa nu inregistreze intarzieri de plata mai mari de 3 de zile, iar la creditele anterioare, daca un client a mai detinut un credit in trecut, sa nu fi inregistat intarzieri de plata mai mari de 30 de zile.

Nu au dreptul de a participa  la  aceasta  Campanie  angajatii sau colaboratorii  companiei  organizatoare, respectiv EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA si nici membrii familiilor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

4. Mecanismul de desfasurare al campaniei si produsele participante

La campania „Vino la iCredit! Poți câștiga premii de vară!” participa toate produsele iCredit (credite) care sunt achizitionate in perioada campaniei 2 Mai – 31 Iulie 2022 si care au valoarea cuprinsa intre 500-10.000 RON.

 

Pentru a intra in promotie, clientii trebuie sa aplice pentru un credit intre 500 si 10.000 RON, acest credit sa fie aprobat si utilizat de clienti.

5.Clienții organizatorului care îndeplinesc condițiile de la punctul 3 al prezentului regulament sunt automat participanți la campania „Vino la iCredit! Poți câștiga premii de vară!”, având o șansă de câștig. Un credit aprobat în perioada 2 Mai – 31 Iulie inseamna o sansa de castig, conform descrierii de mai jos.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, care il fac neeligibil pe Client pentru participare, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 

6. Desemnarea castigatorilor:

Toti clientii care vor avea un credit aprobat pe perioada campaniei vor avea sansa sa castige un premiul din urmatoarele:

 

·       1 buc. x Voucher de Vacanta de 5.000 Ron,

·       3 buc. x Trotinete Electrice,

·       15 buc. x Biciclete.

*Imaginile cu premiile  prezentate pe toate materialele de promovare ale campaniei „Vino la iCredit! Poți câștiga premii de vară!” (flyere, postere, promovare online, spot TV, materiale social media, etc.) sunt cu titlu de prezentare.

Premiile se vor acorda conform urmatorului mecanism:

·       1 buc. x Voucher de Vacanta in valoare de 5.000 RON se va acorda clientului cu numarul 10.000 din baza de date cu clienti cu credit intre 500-10.000 RON, aprobat si utilizat in perioada 2 Mai – 31 Iulie 2022. În cazul în care numărul total de credite acordate în perioada menționată va fi mai mic de 1000, câștigătorul este ultimul client din baza de date.

 

·       3 buc. x Trotinete Electrice, se vor acorda conform urmatorului mecanism:

·       1 buc. x Trotineta Electrica se va acorda clientului cu numarul 2.000 din baza de date cu clienti cu credit intre 500-10.000 ron, aprobat si utilizat in perioada 2 Mai – 31 Mai 2022;

·       1 buc. x Trotineta Electrica se va acorda clientului cu numarul 2.000 din baza de date cu clienti cu credit intre 500-10.000 ron, aprobat si utilizat in perioada 1 Iunie – 30 Iunie 2022;

·       1 buc. x Trotineta Electrica se va acorda clientului cu numarul 2.000 din baza de date cu clienti cu credit intre 500-10.000 ron, aprobat si utilizat in perioada 1 Iulie – 31 Iulie 2022.

·       15 buc. x Biciclete, se vor acorda conform urmatorului mecanism:

·       5 buc. x Biciclete se vor acorda clientilor cu numarul 500, 1.000, 1.500 3.000 si 3.500 din baza de date cu clienti cu credit intre 500-10.000 ron, aprobat si utilizat in perioada 2 Mai – 31 Mai 2022;

·       5 buc. x Biciclete se vor acorda clientilor cu numarul 500, 1.000, 1.500 3.000 si 3.500 din baza de date cu clienti cu credit intre 500-10.000 ron, aprobat si utilizat in perioada 1 Iunie – 30 Iunie 2022;

·       5 buc. x Biciclete se vor acorda clientilor cu numarul 500, 1.000, 1.500 3.000 si 3.500 din baza de date cu clienti cu credit intre 500-10.000 ron, aprobat si utilizat in perioada 1 Iulie – 31 Iulie 2022.

 

Aceste contracte se număra de la 1 din momentul inceperii campaniei și sunt alese, din sistemul electronic tip ERP, numit E-Check, care gestioneaza toate contractele de credit realizate de către Organizator, conform prezentului Regulament. Pentru produsele acordate (Trotinete electrice, biciclete) în funcție de data accesării creditului, acestea se numără începând cu prima zi menționată la punctul 6.3.

 

Exemplu: Primul contract pentru un client nou incheiat in data de 2 Mai 2022 este cel de la care porneste campania, independent de numarul contractului de credit (KID-ului) dat, in mod automat, de sistemul E-Check. Primul contract pentru un client nou incheiat in data de 01 Iunie este cel de la care porneste numaratoarea pentru perioada respectivă (pentru produsul ca va fi acordat în perioada 01 Iunie – 30 Iunie 2022).

 

Organizatorul va efectua urmatoarele operațiuni pentru a desemna câștigătorii:

6.1. In data de 15 Iunie 2022 se vor alege din sistemul informatic al Easy Asset Management IFN SA, denumit  E-Check, (o aplicație computerizata automata care identifica tipurile de clienți și le aloca un cod numit KID) toate KID-urile (numerele contractelor de credit) ale tuturor clientilor care au achizitionat un credit, conform criteriilor expuse mai sus. Lista obtinuta va fi ordonata în functie de data incheierii contractelor, incepand cu primul contract de credit incheiat la data de 2 Mai 2022 si pana la ultimul contract de credit incheiat in data de 31 Mai 2022 pentru a acorda urmatoarele premii: 1 x buc. Trotineta electrica, 5 buc. X Biciclete.

6.2. In data de 15 Iulie 2022 se vor alege din sistemul informatic al Easy Asset Management IFN SA, denumit  E-Check, (o aplicație computerizata automata care identifica tipurile de clienți și le aloca un cod numit KID) toate KID-urile (numerele contractelor de credit) ale tuturor clientilor care au achizitionat un credit, conform criteriilor expuse mai sus. Lista obtinuta va fi ordonata în functie de data incheierii contractelor, incepand cu primul contract de credit incheiat la data de 01 Iunie 2022 si pana la ultimul contract de credit incheiat in data de 30 Iunie 2022 pentru a acorda urmatoarele premii: 1 x buc. Trotineta electrica, 5 buc. X Biciclete.

6.3. In data de 16 August 2022 se vor alege din sistemul informatic al Easy Asset Management IFN SA, denumit  E-Check, (o aplicație computerizata automata care identifica tipurile de clienți și le aloca un cod numit KID) toate KID-urile (numerele contractelor de credit) ale tuturor clientilor care au achizitionat un credit, conform criteriilor expuse mai sus. Lista obtinuta va fi ordonata în functie de data incheierii contractelor, incepand cu primul contract de credit incheiat la data de 01 Iulie  2022 si pana la ultimul contract de credit incheiat in data de 31 Iulie 2022 pentru decernarea urmatoarelor premii: 1 buc. X Voucher de Vacanta in valoare de 5.000 ron, 1 x buc. Trotineta electrica, 5 buc. X Biciclete

 

6.4. Din lista obtinuta astfel, se vor identifica KID-urile clientilor cu nr. 

10.000 din perioada 2 Mai – 31 Iulie 2022

2.000 din perioada: 02 Mai – 31 Mai 2022

2.000 din perioada: 01 Iunie – 30 Iunie 2022

2.000 din perioada: 01 Iulie – 31 Iulie 2022

500, 1.000, 1.500 3.000 si 3.500 din perioada: 02 Mai – 31 Mai 2022

500, 1.000, 1.500 3.000 si 3.500 din perioada: 01 Iunie – 30 Iunie 2022

500, 1.000, 1.500 3.000 si 3.500 din perioada: 01 Iulie – 31 Iulie 2022

6.5. Câștigătorii vor fi informați direct de către Organizator despre faptul ca au fost desemnati castigatori.

 

6.6. În cazul în care, timp de 3 (trei) zile calendaristice, castigatorii desemnati ai campaniei nu pot fi contactati telefonic pentru a fi informati de faptul ca au câștigat sau nu indeplinesc conditia obligatorie mentionata la punctul 3 din prezentul regulament, acestia vor fi descalificati iar premiile vor fi acordate următorului client consecutiv din baza de date, daca exista.

 

 7.  Premiile si acordarea lor

Premiile oferite in cadrul acestei Campanii constau in:

 

NR

CRT

Descrierea Premiului

Cantitate

Valoare unitara estimata Lei,

TVA inclus

Valoare totala estimata

Lei, TVA inclus

1

 

Voucher Vacanta

 

1

5.000

5.000

2

 

Trotineta Electrica

 

3

1.500

4.500

3

 

Bicicleta

 

15

900

13.500

 

Valoarea totala estimata a premiilor oferite in cadrul campaniei „Vino la iCredit! Poți câștiga premii de vară!” este de 23.000 RON, TVA inclus.

Castigatorii premiilor nu pot solicita contravaloarea premiilor in alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 

Premiile vor fi atribuite, in conformitate  cu  mecanismul  descris si vor fi acordate  numai participantilor care indeplinesc criteriile  solicitate in Regulament astfel:

 

-        Clientii care au fost desemnati castigatori, care au un credit aprobat si utilizat pe perioada campaniei.

-        Castigatorii vor fi contactati de angajatii punctelor de lucru iCredit pentru a li se oferi premiile cuvenite pe baza unui proces verbal.

-        Clientul care a fost desemnat castigator al mareului premiu: 1 bux. X Voucher Vacanta in valoare de 5.000 ron si care are un credit aprobat in perioada campaniei va primi premiul pana la data de 15 Septembrie 2022.

-        Clientii care a fost desemnati castigatori a celor 3 buc. X Trotinete electrice vor primii premiile astfel:

1.     Clientul care are un credit aprobat si utilizat in perioada 02 mai – 31 mai 2022, pana la data de 15 Iulie 2022;

2.     Clientul care are un credit aprobat si utilizat in perioada 01 Iunie – 30 Iunie 2022, pana la data de 15 August 2022;

3.     Clientul care are un credit aprobat si utilizat in perioada 01 Iulie – 31 Iulie 2022, pana la data de 15 Septembrie 2022;

-        Clientii care a fost desemnati castigatori a celor 15 buc. X Biciclete vor primii premiile astfel:

1.     Ce 5 clienti care au un credit aprobat si utilizat in perioada 02 mai – 31 mai 2022, pana la data de 15 Iulie 2022;

2.     Ce 5 clienti care au un credit aprobat si utilizat in perioada 01 Iunie – 30 Iunie 2022, pana la data de 15 August 2022;

3.     Ce 5 clienti care au un credit aprobat si utilizat in perioada 01 Iulie – 31 Iulie 2022, pana la data de 15 Septembrie 2022;

 

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau  facilitat  castigarea  premiilor,  Organizatorul are dreptul  de  a  cere  urmarirea  in  instanta  a  respectivelor persoane,  pe  baza dovezilor existente. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau shimbarea  acestora  cu alte  bunuri  si  nici  sa  solicite  schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

Un client poate castiga un singur premiu din cele expuse mai sus si oferite in cadrul campaniei „Vino la iCredit! Poți câștiga premii de vară!”, neavand posibilitatea de a intra in tragerea la sorti pentru premiile ramase neoferite in cadrul acestei campanii.

Premiile  neacordate  de  catre  organizator,  din  motivul  invalidarii  castigatorilor  sau  din  cauza nerevendicarii de catre castigator, pana la sfarsitul lunii mai, nu se mai datoreaza de catre organizator.

 

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si  libera  circulatie  a  acestor  date,    Organizatorul, în calitate de Operator de date,   prelucreaza  datele  cu  caracter  personal  care  ii  sunt  dezvaluite  de  catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si aplica masurile  tehnice  si  organizatorice  adecvate  pentru  protejarea  datelor  cu  caracter  personal  impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Responsabilul cu Protecția Datelor ("DPO") poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@icredit.co.ro. Urmatoarele date personale  vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale si utilizate in scopul desfasurarii acesteia, dupa cum urmeaza:

-        pentru toti participantii: numarul contractului de credit ( KID);

-        pentru castigatori: datele din cartea de identitate ( nume, prenume, seria, nr. emitent, data emiterii, adresa de domiciliu, etc.), numarul de telefon, numarul contractului de credit, vocea, doar in cazul in care Participantul este de acord cu inregistrarea convorbirii telefonice de validare si semnatura olografa. 

Prin participarea la Campania promotionala  datele   cu  caracter  personal  vor fi prelucrate in  vederea indeplinirii  obligatiilor  fiscale  ale  Organizatorului și a altor obligații legale, pentru acordarea premiilor si pentru postarea datelor castigatorilor, conform legii. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă suficientă pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor legale la care Operatorul e obligat, în cazul în care nu există alt temei de prelucrare.

Operatorul poate transmite datele cu caracter personal ale Participanților pentru îndeplinirea anumitor obligațiilor legale. Putem dezvălui datele Participanților, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi firmele de contabilitate, autorități publice. Vom putea furniza datele și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza limitelor și prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul explicit sau alt temei legal.

Următoarele categorii de persoane, care pot fi Împuterniciți pe baza contractelor încheiate cu Operatorul, pot avea, acces la datele dumneavoastră personale, și anume:

- persoanele care susțin sistemele informatice ale Operatorului situate în Bulgaria, precum și, după caz, centrele de servicii pentru clienți din Bulgaria;

- persoanele însărcinate cu activitățile legate de întocmirea, tipărirea, compilarea, livrarea (inclusiv prin mesaje SMS sau prin mijloace electronice) a corespondenței scrise trimise de Operator clienților săi;

-  persoanele care, în temeiul unui contract cu Operatorul, oferă asistență în furnizarea de produse financiare oferite de aceasta din urmă;

 Furnizarea Datelor Personale este benevola si se realizeaza in scopul participarii la Campania promotionala.

Easy Asset Management IFN SA va satisface fără întârziere sesizările dumneavoastră, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Prin decizia noastră, furnizăm sau refuzăm accesul și/sau informațiile cerute de către solicitant, dar întotdeauna justificăm răspunsul nostru.

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră se depun, în scris:

- fie în nume personal,  sesizarea trebuie să aibă un element de identificare (CNP, numărul contractului de credit) sau însoțită de o copie de pe cartea de identitate;

- de către un mandatar, sesizarea trebuie sa aibă atașată o împuternicire din partea persoanei vizate, din care să rezulte numărul și data mandatului, obiectul mandatului, durata mandatului, semnătura mandantului, precum și copia CI a persoanei vizate.

Sesizările pot fi depuse utilizând următoarele căi de comunicare:

- la oricare din birourile subscrisei din țară;

- prin curier, la adresa str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. 2 sector 3, București;

- în format electronic, prin e-mail dpo@icredit.co.ro; sesizari@icredit.co.ro.

- prin completarea formularului de contact de pe www.icredit.ro

În cazul în care, în cuprinsul sesizărilor nu este menționată o altă adresă de corespondență, răspunsul va fi trimis la adresa din CI a persoanei vizate sau la adresa identificată în evidența Operatorului. În cazul în care sesizarea este transmisă de la o altă adresă (fizică sau electronică) care nu oferă suficiente garanții că ar aparține persoanei vizate, răspunsul se va transmite către una din adresele ce se regăsesc în evidențele Operatorului, care au fost colectate direct de la persoana vizată (adresa din CI sau ultima adresă de corespondență care este confirmată de către persoana vizată).

Sunt permise excepții de la perioada de timp destinată să satisfacă drepturile și gratuitatea în cazul solicitărilor cu același obiect ale acelorași clienți cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care necesită mobilizarea unei resurse administrative semnificative din partea Operatorului.

În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru a ține cont de costurile administrative suportate.

În cazul în care persoana vizată depune o cerere pe cale electronică, informațiile se furnizează, dacă este posibil, pe cale electronică, cu excepția cazului în care persoana vizată nu a solicitat altfel.

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele: dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale, dreptul de acces asupra datelor, dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete, dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator, dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

 

9. Taxe si impozite

Premiile vor fi supuse impozitarii in conformitate cu Codul Fiscal in vïgoare. Organizatorul nu este raspunzator  pentru plata  taxelor, impozitelor  sau a  altor  obligatii  fiscale  cu exceptia  impozitului  cu  retinere  la  sursa (daca este cazul)  aplicabil  veniturilor  individuale  provenite  din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat (dupa caz) sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015.

Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.

 

10. Incetarea campaniei

Campania inceteaza de drept la data expirarii termenului mentionat la punctul 2 din Regulament.

Campania poate inceta inainte de termen, numai din initiativa Organizatorului sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora,  inclusiv  in  cazul  imposibilitatii  Organizatorului,  independent  de  vointa  lui,  de  a continua Campania.

In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul nu mai are nicio obligatie fata de Participantii la Campanie, dupa cum nu au nicio obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

11.Litigiile si legea aplicabila

Legea aplicabila este legea romana.

Eventualele litigii  aparute intre Organizator,  pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

 

Easy Asset Management IFN SA

Prin Director General,

Alben Mitarev