Suspendarea/Amanarea platii ratelor la iCredit in baza prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 si a Normelor de aplicare ale acesteia

10.04.2020

Stimati clienti,

Mai jos puteti gasi raspunsurile la cele mai frecvente intrebari primite in legatura cu suspendarea/amanarea platii ratelor de credit in baza ordonantei, la cererea clientului pentru o perioada cuprinsa intre 1 luna si 9 luni, fara a putea depasi data de 31 Decembrie 2020.

1.     Cine poate solicita suspendarea ratelor?

Clientii iCredit ale caror venituri proprii si/sau veniturile aferente familiei au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19 și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia sau mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

 • Intrarea clientului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii sau restrângerii activității angajatorului,
 • Concedierea clientului/membrilor familiei acestuia,
 • Reducerea salariului clientului/membrilor familiei acestuia,
 • Plasarea clientului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,
 • Îmbolnăvirea cu COVID-19, etc.

Noile prevederi legale ofera posibilitatea clientilor nostri sa solicite o singura data amanarea obligatiilor de plata scadente reprezentand credit, dobanzi si comisioane pentru o perioada de 1 pana la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 Decembrie 2020.”

2.     Care sunt conditiile pentru acordarea suspendarii la plata a ratelor?

Suspendarea se acorda pentru creditele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Creditele au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
 • Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioara datei de intrare în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
 • Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 • Nu înregistrează rate scadente restante , la data de 16.03.2020  inclusiv, sau clientii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată;

3.     Pe ce perioada se pot suspenda ratele?

Ratele pot fi suspendate / amanate la cererea clientului pentru o perioada cuprinsa intre 1 luna si 9 luni, fara a putea depasi data de 31 Decembrie 2020.

4.     Cat si cum vor trebui sa plateasca clientii iCredit dupa perioada de suspendare/ amanare?

Clientul poate opta sa suspende/amane obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane.

Dobânda datorată de client, corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.

În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

5.     Cum solicitati suspendare/amanarea ratelor la iCredit?

Solicitarea se face prin declaratie pe propria raspundere in care clientul va preciza urmatoarele:

 • Motivul pentru care veniturile proprii si/sau ale familiei au fost afectate de COVID 19
 • Numarul contractului de credit
 • Numarul de rate solicitate pentru suspendare
 • Numele si prenumele
 • CNP-ul
 • Modalitatea de comunicare a raspunsului ( e-mail personal, adresa postala unde locuieste efectiv, telefon valabil )

Declaratia pe proprie raspundere, se trimite fie direct prin email la adresa: amanare@icredit.co.ro cu precizarea numelui si prenumelui clientului, fie in format letric - datata si semnata de catre client - atasata la email la adresa: amanare@icredit.co.ro, fie telefonic la 0318.181.813 (numar cu tarif normal in orice retea fixa si mobila) convorbirea urmand sa fie inregistrata, fie prin posta la datele de contact prevazute in contractul de credit.

6.     Care este termenul limita pana la care se poate face solicitarea?

Transmiterea solicitării se face cel mai târziu pana la data de 13 Mai 2020 inclusiv, adica în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020.

7.     In cat timp veti primi un raspuns la solicitare?

Termenul pentru analizarea solicitarilor si transmiterea deciziei de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor]este de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii.

Decizia de aprobare conține și numărul de rate solicitate de debitor și aprobarea suspendării la plată și se comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării clientului în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor clientului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de client.

Va rugam sa consultati Politica de Protectie a Datelor Personale a EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A. aici: https://icredit.ro/termeni-generali#Politica-de-protectie-a-datelor